Nova knjiga iz založbe Akadem

Dr. Slavko Cvetek:
OSNOVE VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE
Učenje za poučevanje & poučevanje za učenje

Knjiga je prvo celovito in tematsko zaokroženo delo o ‘znanosti in umetnosti’ visokošolskega poučevanja, namenjeno didaktičnemu usposabljanju in profesionalnemu razvoju akademskega osebja slovenskih univerz in visokošolskih ustanov.

»Angažiranje študentov je v prvi vrsti odgovornost učitelja, ki postaja vse manj posredovalec znanja in vse bolj oblikovalec in facilitator učnih izkustev in priložnosti.«  —  Smith idr., Pedagogies of Engagement, 2005, str. 2

 

Akademske zadeve

Akademske zadeve prinašajo krajše prispevke o relevantnih in aktualnih temah ter izzivih sodobnega visokošolskega izobraževanja, poučevanja in učenja. Prispevki so napisani v obliki akademskega bloga, ki združuje značilnosti znanstvenega in strokovnega pisanja ter bloga.

Visokošolsko poučevanje kot angažiranje študentov

Eno ključnih spoznanj o učenju, podprto tudi z empiričnimi raziskavami, je, da se pravo oz. resnično učenje dogaja zgolj takrat, ko se študent (učeči se) angažira, tj. ko se aktivno in zavzeto ukvarja z vsebino tega, kar se uči. Ključni problem in hkrati izziv za učitelje ter visokošolske ustanove je, kako to angažiranost (aktivnost, zavzetost) doseči oz. jo povečati.

Preberite več...

Visokošolsko predavanje kot ‘TED’ govor

Ena od ključnih značilnosti, ki jih študenti pripisujejo dobrim visokošolskim učiteljem, je način, kako predavajo oz. razlagajo snov; za dobrega predavatelja namreč po splošnem prepričanju velja ta, ki je zanimiv, atraktiven, dinamičen in navdušujoč govorec. O tem, kaj to pomeni, se lahko veliko naučimo iz t. i. TED govorov (ang. TED talks).

Preberite več...

Visokošolsko poučevanje kot angažiranje študentov

Eno ključnih spoznanj o učenju, podprto tudi z empiričnimi raziskavami, je, da se pravo oz. resnično učenje dogaja zgolj takrat, ko se študent (učeči se) angažira, tj. ko se aktivno in zavzeto ukvarja z vsebino tega, kar se uči. Ključni problem in hkrati izziv za učitelje ter visokošolske ustanove je, kako to angažiranost (aktivnost, zavzetost) doseči oz. jo povečati.

Preberite več...

Visokošolsko predavanje kot ‘TED’ govor

Ena od ključnih značilnosti, ki jih študenti pripisujejo dobrim visokošolskim učiteljem, je način, kako predavajo oz. razlagajo snov; za dobrega predavatelja namreč po splošnem prepričanju velja ta, ki je zanimiv, atraktiven, dinamičen in navdušujoč govorec. O tem, kaj to pomeni, se lahko veliko naučimo iz t. i. TED govorov (ang. TED talks).

Preberite več...