Prevajanje in lektoriranje

Akadem ponuja storitve prevajanja, sodnega prevajanja in tolmačenja v angleški jezik in iz angleškega jezika ter storitve lektoriranja in akademskega lektoriranja.

Prevajanje

Prevajamo različna (strokovna, tehnična, leposlovna, promocijska idr.) besedila in opravljamo sodno overjene prevode besedil oz. listin, kot so npr.:

  • osebni dokumenti, spričevala, diplome, pooblastila, zdravniški izvidi,
  • izpiski iz poslovnega registra (AJPES),
  • potrdila o nekaznovanosti, policijski zapisniki,
  • pogodbe, statuti, akti o ustanovitvah družb,
  • sklepi, odločbe in sodbe sodišč,
  • bančne listine (npr. potrdila, izpiski),
  • notarski zapisi in listine

CENIK
Cena za prevode brez sodne overitve je od 20 EUR za stran (1500 znakov brez presledkov) za prevode iz angleškega v slovenski jezik in od 30 EUR za stran za prevode iz slovenskega v angleški jezik. Cena v ponudbi se določi na osnovi obsega in zahtevnosti prevoda ter roka.

Cena za sodno overjene prevode je 28 EUR za stran za prevode iz angleškega v slovenski jezik in 41 EUR za stran za prevode iz slovenskega v angleški jezik.

Cena za sodno tolmačenje je 50 EUR za prve pol ure tolmačenja, nato 35 EUR za vsake začete pol ure tolmačenja.

Dokumente za prevajanje lahko prinesete osebno ali jih pošljete po pošti oz. skenirane na naš e-naslov. Za pravne osebe je plačilo po izstavljenem računu. Za fizične osebe je plačilo po predračunu pred prevzemom prevoda.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 040 146 135 ali nam pišite na e-naslov info@akadem.si oz. pošljite povpraševanje s spletnim obrazcem spodaj.

Lektoriranje

V Akademu ponujamo storitve lektoriranja in akademskega lektoriranja. Lektoriranje obsega popravljanje jezikovnih napak in oblikovno urejanje besedila, lektoriramo pa strokovna, leposlovna, promocijska in druga besedila. Akademsko lektoriranje obsega mnogo več kot popravljanje jezikovnih napak in poteka skozi proces jezikovne analize in urejanja besedila skladno s standardi in konvencijami akademskega pisanja (seminarska, diplomska, magistrska in doktorska dela ter besedila, namenjena za objavo v strokovni ali znanstveni publicistiki) ter obsega vidike, kot so: logična struktura in uravnoteženost besedila, skladnost vsebine z namenom in cilji, raziskovalnimi vprašanji idr., konsistentnost pri uporabi časov, načinov in sloga, koherenca in uporaba argumentiranja, jasnost razlage in argumentacije idr. Akademsko lektoriranje ne posega v vsebinske elemente pisanja. Naša ponudba za akademsko lektoriranje je omejena na besedila s področja družboslovnih, humanističnih in zdravstvenih ved.

CENIK
Cena za navadno lekturo od 2 EUR/stran in za akademsko lekturo od 3 EUR/stran 
1 stran obsega 1500 znakov brez presledkov. Cena se določi v dogovoru z naročnikom glede na vrsto in pričakovano zahtevnost lekture.

Povpraševanje za prevajanje oz. lektoriranje

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 040 146 135 ali nam pišite na e-naslov info@akadem.si oz. nam pošljite povpraševanje s spletnim obrazcem spodaj. Na osnovi vašega povpraševanja vam bomo pripravili ponudbo.

Pripnite datoteko