O nas

Akadem, izobraževalni razvoj in storitve je podjetje za raziskovanje, izobraževanje in svetovanje na področju poučevanja in učenja v visokošolskih in drugih izobraževalnih okoljih ter kontekstih. Naš glavni namen je (1) seznanjati visokošolsko in drugo zainteresirano javnost z relevantnimi in aktualnimi temami, vprašanji ter izzivi sodobne visokošolske izobraževalne prakse in (2) izvajati oblike didaktičnega usposabljanja akademskega osebja ter s tem prispevati k izboljševanju kakovosti visokošolskega poučevanja in učenja. Za oboje imamo ustrezno znanje, izkušnje in reference.

Ustanovitelj podjetja dr. Slavko Cvetek se že več kot tri desetletja posveča – kot raziskovalec, učitelj in avtor knjig ter učnih gradiv – vprašanjem in izzivom poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju (za bibliografijo glej COBISS). Ima izkušnje kot predavatelj in izvajalec učnih delavnic na relevantne in aktualne teme visokošolskega poučevanja, učenja in oblikovanja kurikuluma. Med drugim je avtor monografij Visokošolski kurikulum: Strategije načrtovanja, izvedbe in evalvacije študijskih programov (1993), Poučevanje kot profesija, učitelj kot profesionalec (2005), Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju: Teorija in praksa (2015) in, nazadnje, Na študenta osredinjeno poučevanje: Priročnik za visokošolske učitelje (2019). Je prejemnik Priznanja Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo (2018).

Druge dejavnosti podjetja vključujejo jezikovno izobraževanje, izdajanje knjig in učnih gradiv ter prevajanje in lektoriranje. Pri izvajanju dejavnosti sodelujemo s kompetentnimi strokovnjaki na področjih dejavnosti oz. izobraževanj.

Kontakt