Na študenta osredinjeno poučevanje:

Priročnik za visokošolske učitelje

»Trenutki pri uri morajo pripadati študentu – ne študentom, ampak zelo enkratnemu študentu. Ne poučuješ razreda. Poučuješ študenta« (Ken Bain, What the Best College Teachers Do, 2004, str. 97).

Na študenta osredinjeno poučevanje: Priročnik za visokošolske učitelje opisuje in skozi spoznanja znanosti učenja ter primere inovativnih poučevalnih praks utemeljuje načela in koristi na študenta osredinjenega učenja, ki danes predstavlja splošni okvir za modernizacijo poučevanja in učenja v visokošolskih ustanovah v Evropi in standard, po katerem naj bi se v postopkih akreditacije in zunanjega vrednotenja kakovosti ocenjevale izobraževalne prakse visokošolskih ustanov. Knjiga med drugim vsebuje:

  • pregled razsežnosti in značilnosti na študenta osredinjenega učenja,
  • znanstveno podprte razloge za uporabo na študenta osredinjenega pristopa k poučevanju,
  • primere na študenta osredinjenih poučevalnih strategij in učnih aktivnosti,
  • smernice za oblikovanje na študenta osredinjenega kurikuluma predmeta in študijskega programa.

Knjiga je namenjena visokošolskim učiteljem in tistim, ki načrtujejo svojo kariero kot visokošolski učitelji, vodstvenemu osebju in strokovnim službam visokošolskih ustanov, študentom ter vsem, ki so na kakršenkoli način udeleženi v procesih zagotavljanja, ocenjevanja in izboljševanja kakovosti v visokošolskem izobraževanju.

Izdal: Akadem, izobraževalni razvoj in storitve
ISBN 978-961-290-019-9
Cena: 25 EUR

Iz predgovora Manje Klemenčič

»Delo Slavka Cvetka je pomemben prispevek, ki povzema in sintetizira obstoječe znanje o na študenta osredinjenem učenju in njegovo uporabo v visokošolski izobraževalni praksi. Avtor črpa iz široke palete virov, ki vključujejo najbolj avtoritativna dela na tem področju. Postavlja jih v kontekst slovenskega visokošolskega izobraževanja z namenom, da informira, motivira in podpre reforme, ki so usmerjene v izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja. Delo ima visoko informativno vrednost za praktike, tako pedagoško osebje v visokošolskih ustanovah kot tudi za vodstva ustanov in administratorje v službah za zagotavljanje kakovosti ter v specializiranih centrih za poučevanje in učenje. In dalje, delo je lahko koristen vir informacij za strokovno osebje v Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu in za eksperte, ki sodelujejo v postopkih zagotavljanja in ocenjevanja kakovosti ter v panelih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo. Ta knjiga pomaga tistim, ki ocenjujejo kakovost visokošolskega izobraževanja, da razvijejo bolj niansirane kazalnike za ocenjevanje institucionalne skladnosti s standardi na študenta osredinjenega učenja. In slednjič, delo lahko informira tudi študente. Pravzaprav so ti eden ključnih gonilnih elementov za reforme poučevanja in učenja, katerih cilj je izboljševanje kakovosti. Z opisi načel in praks na študenta osredinjenega učenja to delo ponuja študentom ključno znanje o tem, kaj je mogoče in kakšne zahteve lahko postavijo pred svoje učitelje. To delo torej ne ponuja zgolj visokošolskim učiteljem namenjenih spoznanj o tem, zakaj in kako lahko razvijajo na študenta osredinjene poučevalne prakse. Pove tudi študentom, kaj lahko in bi morali pričakovati ter zahtevati od učiteljev.«

dr. Manja Klemenčič, Faculty of Arts and Sciences, Harvard University

Iz recenzij​

»Za knjigo v celoti velja, da je spisana strokovno koncizno, pregledno, sistematično, raznoliko in živo… s povzetki ugotovitev relevantnih raziskav, z anekdotami, s kratkimi zgodbami ter s priložnostjo za refleksijo pa avtor doseže, da smo angažirani bralci, pripravljeni za premikanje lastnih stališč in posledično lastne poučevalne prakse v smeri na študenta osredinjenega učenja.«

dr. Branka Čagran, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

»Monografija predstavlja konceptualizirano aplikativno sintezo na študenta osredinjenega poučevanja, ki jo je visokošolski prostor zelo potreboval… Avtor utemelji in konceptualizira težko dosegljivo poslanstvo, in sicer povezanost pričakovanih rezultatov in individualne smiselnosti učenja, kar naj bi bil temeljni družbeni in osebni cilj izobraževanja.«

dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem

O avtorju

Dr. Slavko Cvetek se že več kot tri desetletja posveča – kot raziskovalec, učitelj in avtor knjig ter učnih gradiv –  vprašanjem in izzivom učenja, poučevanja in oblikovanja kurikuluma v visokošolskem izobraževanju. Ima dolgoletne izkušnje kot predavatelj in izvajalec učnih delavnic na relevantne in aktualne teme visokošolskega poučevanja in zagotavljanja podpore učenju študentov. Med drugim je avtor monografij Visokošolski kurikulum: Strategije načrtovanja, izvedbe in evalvacije študijskih programov (1993), Poučevanje kot profesija, učitelj kot profesionalec (2005) in Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju: Teorija in praksa (2015).

Naročila

Za naročilo knjige uporabite spletni obrazec ali si natisnite naročilnico v PDF obliki in jo pošljite na naš naslov po pošti ali kot pripeto prilogo na e-naslov info@akadem.si

Naročilnica

V skladu z 1. odstavkom 94.člena ZDDV-1 nismo zavezanci za DDV, zato ga ne obračunavamo. Stroški pošiljanja knjig v Slovenijo (z izjemo načina plačila po povzetju) bremenijo Akadem. Naročilnica nepreklicno zavezuje naročnika in založnika, da izpolnita svoje obveznosti!