Knjigarna

Osnove visokošolske didaktike

Nova knjiga dr. Slavka Cvetka je prvo celovito in tematsko zaokroženo delo o ‘znanosti in umetnosti’ visokošolskega poučevanja, namenjeno didaktičnemu usposabljanju ter profesionalnemu razvoju akademskega osebja slovenskih univerz in visokošolskih ustanov. Namen knjige je dvojen: biti resurs (vir in sredstvo) za učenje visokošolskega poučevanja ter služiti kot ‘orodjarna’, zaloga v praksi preverjenih poučevalnih strategij in tehnik, iz katere bodo lahko učitelji izbirali svojim poučevalnim kontekstom in situacijam ustrezna orodja za poučevanje.

Preberite več...

Na študenta osredinjeno poučevanje

Na študenta osredinjeno poučevanje: Priročnik za visokošolske učitelje opisuje in skozi spoznanja znanosti učenja ter primere inovativnih poučevalnih praks utemeljuje načela in koristi na študenta osredinjenega učenja, ki danes predstavlja splošni okvir za modernizacijo poučevanja in učenja v visokošolskih ustanovah v Evropi in standard, po katerem naj bi se v postopkih akreditacije in zunanjega vrednotenja kakovosti ocenjevale izobraževalne prakse visokošolskih ustanov

Preberite več...

Osnove visokošolske didaktike

Nova knjiga dr. Slavka Cvetka je prvo celovito in tematsko zaokroženo delo o ‘znanosti in umetnosti’ visokošolskega poučevanja, namenjeno didaktičnemu usposabljanju ter profesionalnemu razvoju akademskega osebja slovenskih univerz in visokošolskih ustanov. Namen knjige je dvojen: biti resurs (vir in sredstvo) za učenje visokošolskega poučevanja ter služiti kot ‘orodjarna’, zaloga v praksi preverjenih poučevalnih strategij in tehnik, iz katere bodo lahko učitelji izbirali svojim poučevalnim kontekstom in situacijam ustrezna orodja za poučevanje.

Preberite več...

Na študenta osredinjeno poučevanje

Na študenta osredinjeno poučevanje: Priročnik za visokošolske učitelje opisuje in skozi spoznanja znanosti učenja ter primere inovativnih poučevalnih praks utemeljuje načela in koristi na študenta osredinjenega učenja, ki danes predstavlja splošni okvir za modernizacijo poučevanja in učenja v visokošolskih ustanovah v Evropi in standard, po katerem naj bi se v postopkih akreditacije in zunanjega vrednotenja kakovosti ocenjevale izobraževalne prakse visokošolskih ustanov

Preberite več...