Jezikovno izobraževanje

V Akademu ponujamo specializirane tečaje učenja angleščine, tečaj Poučevanje v angleščini in tečaj učenja slovenščine za tujce.

Angleščina za strokovne in akademske namene

V Akademu ponujamo kratke (od enega dneva do enega tedna) tečaje angleščine za strokovne in akademske namene, primerne za podjetja, ustanove in zaključene skupine. Ponujamo:

  • tečaje angleščine za strokovne namene (npr. za potrebe zaposlenih v gospodarstvu, izobraževanju, zdravstvenih poklicih idr.),
  • tečaje angleščine za akademske namene, namenjene razvijanju specifičnih jezikovnih zmožnosti in veščin (npr. usvajanje strokovnega besedišča, zmožnost učinkovite razlage, veščine predstavljanja in sodelovanja na konferencah in srečanjih, veščine akademskega branje, pisanja idr.)

Obseg in način izvedbe tečaja se prilagajata potrebam in stopnji jezikovnega znanja udeležencev. 

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 040 146 135 ali nam pišite na e-naslov info@akadem.si oz. uporabite spletni obrazec spodaj. Pripravili vam bomo informativno ponudbo.

Poučevanje v angleščini

V Akademu ponujamo enotedenski tečaj Poučevanje v angleščini, ki je namenjen visokošolskim učiteljem, ki poučujejo ali nameravajo poučevati svoje predmete v okoljih, kjer je učni jezik angleščina. Tečaj obsega 40 šolskih ur (30 kontaktnih ur in 10 ur samostojnega dela) in je zasnovan tako, da udeleženci hkrati razvijajo veščine uporabe angleščine v tipičnih poučevalno-učnih situacijah in veščine poučevanja, tj. svojo didaktično kompetentnost. Za udeležbo na programu je potrebno minimalno znanje angleščine na nivoju B1 (solidno srednješolsko znanje). Število udeležencev je največ 14.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 040 146 135 ali nam pišite na e-naslov info@akadem.si oz. uporabite spletni obrazec spodaj. Pripravili vam bomo informativno ponudbo.

Slovenščina za tujce

V Akademu ponujamo tudi tečaj učenja slovenščine za tujce, ki je namenjen tujcem, ki živijo oz. delajo v Sloveniji in nimajo osnovnega znanja slovenskega jezika ter tistim, ki želijo svoje znanje slovenščine izpopolniti. Tečaj poteka v skladu z javnoveljavnim programom Slovenščina kot drugi in tuji jezik, način izvajanja je prilagojen predznanju in potrebam udeležencev. Izvajalci tečaja (profesorji slovenščine) so dodatno usposobljeni za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Ob koncu tečaja dobijo udeleženci potrdilo o obiskovanju tečaja. Za pridobitev uradnega spričevalo o znanju slovenščine pa morajo opraviti izpit, ki ga izvaja Izpitni center pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 040 146 135 ali nam pišite na e-naslov info@akadem.si oz. pošljite povpraševanje s spletnim obrazcem spodaj.

Povpraševanje za storitve jezikovnega izobraževanja

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 040 146 135 ali nam pišite na e-naslov info@akadem.si oz. nam pošljite povpraševanje s spletnim obrazcem. Na osnovi vašega povpraševanja vam bomo pripravili ponudbo.