Didaktično usposabljanje

»Kot visokošolski učitelji lahko imamo vseživljenjski učinek na to, kar si naši študenti zapomnijo in posledično na to, kar bodo mislili in počeli. Ali pa je lahko naš učinek minimalen. Razlika je večinoma odvisna od tega, kako oblikujemo in usmerjamo učne aktivnosti«
(Diane F. Halpern in Milton Hakel, Applying the Science of Learning to the University and Beyond, 2003, str. 41).

V Akademu ponujamo različne oblike didaktičnega usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Cilj je, da udeleženci razširijo in poglobijo svoje razumevanje medsebojne povezanosti in soodvisnosti poučevanja in učenja ter razvijejo veščine, ki jim bodo omogočale učinkovito poučevanje in zagotavljanje podpore učenju študentov. Didaktično usposabljanje temelji na spoznanjih znanosti učenja in  izkušnjah sodobnih visokošolskih izobraževalnih praks. Izvaja se v obliki predavanj in učnih delavnic (ali kot kombinacija obojega). 

Predavanja

Predavanja so namenjena seznanjanju z relevantnimi in aktualnimi vprašanji ter izzivi sodobne visokošolske izobraževalne prakse. Izvajajo se na način interaktivnega predavanja, ki vključuje izmenjavo izkušenj in stališč udeležencev. Spodaj je nekaj naslovov oz. tem predavanj, ki jih ponujamo:

 • Premik ‘od poučevanja k učenju’ in implikacije za visokošolsko izobraževalno prakso
 • Spoznanja znanosti učenja in implikacije za poučevanje
 • Načela in strategije na študenta osredinjenega poučevanja
 • Visokošolsko predavanje v sodobnem času
 • Reflektivno poučevanje v visokošolskem izobraževanju
 • Strategije preverjanja in ocenjevanja
 • Oblikovanje in optimiziranje visokošolskega kurikuluma
 • Spodbujanje kritičnega mišljenja pri poučevanju
 • Poučevanje v praktičnem in kliničnem okolju
 • Kakovost visokošolskega izobraževanja med ‘zagotavljanjem’ in ‘izboljševanjem’

Delavnice

Učne delavnice so namenjene razvijanju veščin visokošolskega poučevanja in zagotavljanja podpore učenju študentov. Izvajajo se po načelih aktivnega učenja in z uporabo strategij, ki spodbujajo sodelovanje in skupno delo udeležencev. Trajanje in način izvedbe delavnic se prilagajata ciljem in potrebam udeležencev. Spodaj je nekaj naslovov oz. tem delavnic, ki jih ponujamo:

 • Strategije za doseganje motivacije in angažiranosti študentov
 • Oblikovanje in izvedba interaktivnega predavanja
 • Strategije poučevanja velikih skupin študentov
 • Poučevanje po modelu ‘obrnjene učilnice’
 • Izbiranje strategij za spodbujanje kritičnega načina razmišljanja
 • Oblikovanje učnih izidov predmetov in študijskih programov
 • Oblikovanje poučevalnih strategij na osnovi učnih izidov
 • Oblikovanje strategij za preverjanje in ocenjevanje na osnovi učnih izidov
 • Oblikovanje kurikuluma po načelih na študenta osredinjenega učenja
 • Optimiziranje učnih načrtov predmetov in študijskih programov
 • Mentoriranje in vloga mentorja v praktičnem in kliničnem okolju
 • Uporaba učnega dnevnika v praktičnem in kliničnem usposabljanju
 • Kolegialno opazovanje poučevanja kot orodje za profesionalni razvoj
 • Oblikovanje standardov in kriterijev za ocenjevanje kakovosti izobraževalne dejavnosti

Podrobnejši cilji in način izvedbe ter trajanje in oblike usposabljanja se določijo glede na potrebe in želje naročnika oz. udeležencev. Pred izvedbo prejmejo udeleženci program usposabljanja s pričakovanimi cilji oz. učnimi izidi in potekom usposabljanja.

Svetovalne storitve

Akadem ponuja storitve svetovanja visokošolskim učiteljem pri oblikovanju učnih načrtov (kurikulumov) predmetov, oblikovanju poučevalno-učnih strategij in iskanju odgovorov na izzive vsakodnevne poučevalne prakse. Svetovanje za ustanove je namenjeno kot pomoč pri načrtovanju in vrednotenju študijskih programov, oblikovanju strategij za izboljševanje poučevanja in učenja ter načrtovanju procesov zagotavljanja kakovosti izobraževalne dejavnosti.

Povpraševanje za didaktično usposabljanje

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 040 146 135 ali nam pišite na e-naslov info@akadem.si oz. nam pošljite povpraševanje s spletnim obrazcem. Na osnovi vašega povpraševanja vam bomo pripravili ponudbo.