Študija primera kot inovativna metoda poučevanja

Če boš čakal, dokler ne bo v tvoji panogi nove študije primera, boš prepozen. ― Seth Godin

Resnici na ljubo bi za metodo študije primera težko rekli, da je ravno inovativna. Kakšnih sto let je od tega, ko so na Univerzi Harvard začeli pri poučevanju pravnih in poslovnih ved uporabljati študije primera. Inovacija je bila v prinašanju problemov, s katerimi se bodo študenti soočili po diplomi, v visokošolsko učilnico. To, kar je naredilo probleme zanimive, pa ni bila zgolj dilema, ki jo je bilo treba rešiti, ampak zgodba, ki je bila v ozadju.

Študija primera (ang. case study) je poučevalna strategija, pri kateri so študenti soočeni z zapleteno (resnično ali simulirano) situacijo, dilemo ali problemom, za katerega morajo najti rešitev. Glede na to, da problem praviloma ni preprost, morajo študenti, da bi lahko sprejeli odločitev, med seboj izmenjevati ideje, razmišljati o podatkih in možnih teoretičnih razlagah ter tehtati predloge za ravnanje oz. rešitev problema. Povedano drugače, pri uporabi študije primera se od študentov pričakuje, da bodo razmišljali in delovali kot profesionalci, s čimer bodo razvijali veščine, ki so pomembne za njihovo zaposljivost.

Študija primera se že desetletja z uspehom uporablja pri poučevanju na področjih medicine, prava in poslovnih ved, v novejšem času pa se je njena uporaba razširila tudi na področje tehniških in naravoslovnih ved. Kot pišejo Barkley idr. (2005, str. 182), je razlog za vse večjo popularnost te strategije dejstvo, da uspešno premošča vrzel med teorijo in prakso ter med univerzo in delovnim mestom. Iz literature (npr. Christensen, 1981; Herreid, 1994; Barkley idr., 2005) in izobraževalne prakse (npr. The Case Study Teaching Method, b. d.; Case Studies, b. d.) izhaja vrsta koristi  uporabe študije primera oz. na primeru temelječega učenja, ki, med drugim:

 • spodbuja aktivno učenje in sodelovanje med študenti in učiteljem ter med samimi študenti;
 • omogoča uporabo teoretičnih konceptov v konkretnih, življenjskih situacijah;
 • daje študentom priložnost za razvijanje ključnih veščin, kot so komuniciranje, skupinsko delo in reševanje problemov;
 • razvija pri študentih zmožnost kritičnega načina razmišljanja;
 • pomaga pri ohranjanju naučenega (spodbuja dolgoročni spomin);
 • omogoča študentom, da vidijo problem z različnih perspektiv;
 • predstavlja model za učenje na osnovi izkustva;
 • spodbuja kontekstualno in vseživljenjsko učenje.

Pri načrtovanju ure, v kateri bo učitelj uporabljal metodo študije primera, lahko pridejo v poštev:

 • zaključeni primeri, ki izhajajo iz dejstev (primerni za analizo);
 • nezaključeni odprti primeri, pri katerih rezultati še niso jasni, zaradi česar morajo študenti predvidevati, postavljati domneve in zaključke;
 • izmišljeni primeri, ki jih napiše učitelj (odražati morajo resničen problem ali situacijo);
 • izvirni dokumenti, kot npr. časopisni članki, poročila, zbirke podatkov, etnobiografije idr.

Spodaj je primer uporabe študije primera pri laboratorijskem delu pri predmetu Znanost o materialih in inženirstvo (Materials Science and Engineering) na Fakulteti za metalurgijo in gradiva (School of Metallurgy and Materials) Univerze v Birminghamu v Združenem kraljestvu, o katerem poročata Claire Davis in Elizabeth Wilcock (2003, str. 10–11)

Študija primera: čokolada (The Chocolate Case Study)

Trajanje: 3 ure           Nivo: 1. letnik
Cilj: Prikazati relevantnost in uporabo na predavanjih razvitih znanstvenih teorij na primeru enega materiala in spodbuditi študente k uporabi znanja iz predavanj pri različnih predmetih v drugem okolju
Ključne veščine: delo v skupinah, veščine predstavljanja, obvladovanje časa
Ocenjevanje: vprašalnik in skupinska predstavitev
Izvedba: Študenti delajo ves čas v skupinah 4–6. Vsaka skupina prejme komplet z informacijami o čokoladi (surovine, izdelava, lastnosti, podatki o marketingu, tretmaji z vročino, sestave, strukture itn.) in komplet vprašanj, na katera morajo odgovoriti. Informacij je preveč, da bi lahko vsak prebral vse, zato morajo študenti določiti prioritete in si razdeliti naloge, da bodo lahko raziskavo dokončali pravočasno. Vsaka skupina mora imeti pred vsemi študenti tudi 5-minutno predstavitev na dano temo,  vsaka predstavitev pa mora biti drugačna (npr. kontrola okusa skozi sestavo, strukturo in procesiranje). Študenti morajo potemtakem deliti svoje ugotovitve iz tega, kar so prebrali, in informacije povezati s svojim znanjem iz drugih predavanj (npr. kaj je vlivanje, kaljenje idr.). Zaključna sestavina študije primera je preizkušanje okusa pri različnih vzorcih čokolade, kar služi za ilustracijo vloge sestave (sladkor, mleko, deleži kakava, velikost delcev idr). Ta element je oblikovan tako, da je hkrati zabaven in informativen. Študenti še posebej radi poskušajo ameriško čokolado, ki v svetu ne uživa skoraj nobenega ugleda, in ugotavljajo razlike, ki spreminjajo okus v primerjavi z različnimi vrstami angleške čokolade.

Kot že rečeno, študija primera, podobno kot cela vrsta poučevalnih strategij in tehnik, ki jih danes mnogi razglašajo za inovativne, ni inovativna, zato pa je lahko in mora biti inovativna njena uporaba. Inovativnost v tem smislu pomeni, da je uporaba študije primera prilagojena specifičnim ciljem predmeta, značilnostim študentov in vsakokratni poučevalni situaciji.

Viri:
Barkley, E. F, Cross, K. P. in Major, C. H. (2005). Collaborative Learning Techniques: A Handbook for College Faculty. San-Francisco: Jossey-Bass.
Case Studies (b. d.). Carnegie Melon University. https://www.cmu.edu/teaching/designteach/teach/instructionalstrategies/casestudies.html
Christensen, C. R. (1981). Teaching By the Case Method. Boston: Harvard Business School.
Davis, C. in Wilcock, E. (2003) Teaching Materials Using Case Studies, The Higher Education Academy, The UK Centre for Materials Education. https://www.academia.edu/33023304/Teaching_Materials_Using_Case_Studies
Herreid, C. F. (1994). Case studies in science: A novel method of science education. Journal of College Science Teaching, 23(4), 221–229.
The Case Study Teaching Method (b. d.). Harvard Law School. http://casestudies.law.harvard.edu/the-case-study-teaching-method/
https://www.academia.edu/33023304/Teaching_Materials_Using_Case_Studies

https://www.academia.edu/33023304/Teaching_Materials_Using_Case_Studies

Delite objavo na svojem družbenem omrežju...

Deli na Facebook
Deli na Twitter
Deli na Linkdin
Deli na Email

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Vsi prispevki