Akademske zadeve

Akademske zadeve je skupni naslov za krajše prispevke na različne teme in vprašanja visokošolskega poučevanja in učenja. Prispevki so napisani v obliki danes vse bolj razširjenega ‘akademskega bloga’, ki združuje značilnosti klasičnega bloga in strokovnega članka.

McGregorjeva teorija XY in visokošolsko poučevanje

V tem prispevku namenjam pozornost enemu od ključnih vprašanj, ki si jih vsakodnevno zastavljajo visokošolski učitelji: Kako motivirati študente? Koristno vzporednico sem našel v ekonomistom in menedžerjem dobro znani ‘teoriji XY’, ki jo je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v knjigi Človeška stran podjetja (The Human Side of Enterprise) opisal Douglas McGregor, eden najvplivnejših mislecev na področju menedžmenta in medčloveških odnosov. Za kaj gre?

Preberite več...

Na študenta osredinjeno učenje in študenti

Z bolonjskimi reformnimi procesi v visokošolskem izobraževanju v Evropi ob prelomu stoletja se je v razpravah o visokošolskem izobraževanju in v razvojnih dokumentih univerz ter visokošolskih ustanov začel vse pogosteje pojavljati izraz ‘na študenta osredinjeno učenje’.

Preberite več...

McGregorjeva teorija XY in visokošolsko poučevanje

V tem prispevku namenjam pozornost enemu od ključnih vprašanj, ki si jih vsakodnevno zastavljajo visokošolski učitelji: Kako motivirati študente? Koristno vzporednico sem našel v ekonomistom in menedžerjem dobro znani ‘teoriji XY’, ki jo je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v knjigi Človeška stran podjetja (The Human Side of Enterprise) opisal Douglas McGregor, eden najvplivnejših mislecev na področju menedžmenta in medčloveških odnosov. Za kaj gre?

Preberite več...

Na študenta osredinjeno učenje in študenti

Z bolonjskimi reformnimi procesi v visokošolskem izobraževanju v Evropi ob prelomu stoletja se je v razpravah o visokošolskem izobraževanju in v razvojnih dokumentih univerz ter visokošolskih ustanov začel vse pogosteje pojavljati izraz ‘na študenta osredinjeno učenje’.

Preberite več...